Otisk

Dr. Schulze GmbH
Bollenberg 10
57234 Wilnsdorf-Anzhausen
Německo

Tel: +49 (0) 2737/5953-0
Fax: +49 (0) 2737/5953-3

E-mail: info@dr-schulze.de
Internet: www.dr-schulze.de

Místní soud Siegen, HRB 2959
DIČ: DE 811364054
Místem soudní příslušnosti a místem plnění je Siegen

Výkonný ředitel

Dr. Reiner Schulze
Dr. Alexej Levin
Jana Pankratz

Odmítnutí odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak, podléhají informace zveřejněné na našich webových stránkách autorským právům společnosti Dr. Schulze GmbH. Použití těchto informací je bez písemného povolení výslovně zakázáno.

Obrázky a grafika zveřejněné na webových stránkách www.dr-schulze.de nesmí být použity nebo zveřejněny jinde bez předchozího souhlasu společnosti Dr. Schule GmbH.

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Toto právní upozornění se vztahuje také na naši přítomnost na následujících sociálních sítích:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Obrázky:

Domovská stránka Photo1 by bannafarsai, Shuttterstock.com, stock fotografie bez poplatků za každé další užití 772100623

Copyright © 2023 Dr Schulze GmbH

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, odkazy a ilustrace, jakož i jejich uspořádání na našich webových stránkách podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány, upravovány ani poskytovány třetím stranám pro komerční účely nebo pro pouhé šíření. Webové stránky společnosti Dr. Schulze GmbH mohou obsahovat také odkazy na vlastnická práva třetích stran a informace o autorských právech, které je třeba dodržovat a respektovat.

Použité názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami příslušných výrobců.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí správné, úplné a aktuální. Nicméně tyto webové stránky, včetně obsahu, materiálů, informací a softwaru, které jsou jejich prostřednictvím dostupné, jsou uživateli poskytovány “tak, jak jsou”, bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání je na vlastní riziko uživatele. Společnost Dr. Schulze GmbH neodpovídá a nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, včetně přímých, nepřímých, náhodných, předem určených nebo následných škod, které údajně vznikly v důsledku přístupu na tyto webové stránky nebo v souvislosti s nimi. Pokud to není výslovně zdůrazněno, nejsou naše obchodní podmínky dotčeny webovými stránkami a jejich obsahem, materiály a informacemi. Společnost Dr. Schulze GmbH může kdykoli změnit a/nebo přerušit provoz všech nebo některých částí těchto webových stránek podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění a nepřebírá žádnou povinnost tyto webové stránky aktualizovat.

Hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran nepředstavují souhlas společnosti Dr. Schulze GmbH s jejich obsahem a společnost Dr. Schulze GmbH neodpovídá za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek. Navázání spojení s těmito webovými stránkami je na vlastní riziko uživatele.

Jakékoli právní nároky nebo soudní spory vzniklé v souvislosti s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním podléhají výkladu zákonů Spolkové republiky Německo.

Společnost Dr. Schulze GmbH v žádném případě neodpovídá vám ani žádné třetí straně za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek nebo webových stránek, na které je odkazováno. Vyloučena je rovněž jakákoli odpovědnost za ušlý zisk, přerušení provozu, ztrátu programů nebo jiných dat ve vašich informačních systémech. To platí i v případě, že jsme na možnost takové škody výslovně upozornili.